Naruto, tome 2 par Masashi Kishimoto

Naruto, tome 2 par Masashi Kishimoto

Titre de livre: Naruto, tome 2

Auteur: Masashi Kishimoto

Broché: 205 pages

Date de sortie: April 15, 2002

ISBN: 2871294178

Éditeur: Kana

Masashi Kishimoto avec Naruto, tome 2

Naruto - Volume 2